ja_mageia

logo_stil_3
Home Nyheder Artikler på hjemmesiden Formandens beretning 2014
Formandens beretning 2014 PDF Udskriv Email
Torsdag, 03. april 2014 06:25

Formandens beretning – generalforsamling 2014

 

Året i år har været et travlt år, hvor klubben har sine største successer og desværre også
den største modgang.

Foråret stod som de forgående år i medlemsfremgang, hvor vi var oppe at vende 106 elever, i efteråret mærkede vi for første gang i 10 år en medlems tilbagegang, som desværre er fortsat
hen over foråret.

Da klubben blev dannet for 10 år siden i Staby, var drømmen og håbet 30 elever til daglig træning.
Da vi flyttede træningen til Ulfborg og skabte Ulfborg karate klub, var drømmen at klubben skulle ligge stabilt på 45 elever fordelt på 2 hold. Så set ud fra klubbens mål, holder vi stadig den medlemsandel som der blev sat i tidernes morgen.

Da jeg åbnede klubben var målet at vi skal klare os godt på stævne siden og klubbens skal bygges op omkring vores Sociale arrangementer. Det er stadig målet i Ulfborg, det kan ses på at vi sidste år afholdte fastelavn, Tenshinkan Dm med overnatning og film, pinselejr, en tur til Baboon city, social træningslejr i Sverige, sommer og juleafslutning med efterfølgende tur til badeland og julefrokost.

På stævne siden har Ulfborg klaret sig utrolig flot, her blev 2013 det mest vinende år i klubbens historie, med over 40 pokaler ved vores stilarts Vm, en guld og sølv ve de danske mesterskaber + et hav af medaljer og pokaler nationalt og internationalt.

Det har aldrig været et mål at vi skal producere danske mestre, men der er ingen tvivl om den kvalitet vi besidder i Ulfborg, da vi har lagt i toppen af dansk karate siden 2007. Her i skrivende stund er vores klub pt. Landets 12 mest vindende klub, hvilket er utroligt flot og sætter os ind i den absolutte top.

Vi må nok desværre se en overgang i nærmeste fremtid, hvor vi vil dykke på området, da flere af vores dygtige kæmpere begynder at vælge andre veje, som uddannelse, træner gerningen, eller andre grunde.

Vi kan desværre ikke tvinge folk til at fortsætte deres stævne gerning, men vi kan prise os lykkelige over at de fortsætter deres arbejde i klubben og at de fortsætter med at udvikle klubbens nye talenter.

Klubben afholder 3 gange om året, nogle store arrangementer. Her er det vigtigt at klubbens forældre og venner støtter ind og bakker op om vores børn som hjælpere, da det ellers vil blive svært at bibeholde disse aktiviteter og få den økonomiske støtte ind som er med til at holde årets andre udgifter nede.

Regnskabet.

Ulfborg karate klub er en klub der genererer mange penge ind og mange penge ud, det har altid været vores mål at de penge vi får ind, skal gå tilbage til eleverne. Det passer meget godt til de udgifter der er forbundet med de sociale aktiviteter der holdes i Ulfborg, her beregnes et stort minus, da det er her sammenholdende skabes.

Under min tid som formand, har en elev aldrig stået over fællesskabet og fællesskabet har aldrig stået over den enkelte elev.

Derfor har vi en støtte ordning i klubben, hvor der pt. Støttes krone til krone, til stævner udenfor Jylland og landets grænser.

Det kan det ikke accepteres at folk går ind og arrangere egen brugerdækning på de ture der kan bære økonomisk og efterfølgende ønsker at klubben dækker eventuelle manglende udgifter.

Hvis generalforsamlingen ønsker en anden støtte ordning end den der ligger pt. Kan bestyrelsen godt tage
det med på næste bestyrelses møde, men det anbefales klart at der laves et sponsor udvalg og et stævne udvalg, om det skal være et udvalg under et vil jeg lade være op til generalforsamlingen.

Hvad dette udvalg sætter op vil præsenteres på bestyrelses mødet og økonomien vil efter min anbefaling
sættes i fællesskab med udvalget.

Tenshinkan Danmark.

Der har været nogle spørgsmål på hvad er Tenshinkan Danmark og hvordan er organisationen opbygget.
Tenshinkan Danmark er et udpeget organ fra Japan, hvor jeg står i toppen, med Odd Hansen som sparingspartner. Under os står klubbernes cheftrænere, Lars Tannebæk (Lemvig), Per Aalling (Nr. Feldning), Ibrahim Gøhkan (Århus), Jan Dam (Herlev, Magnus Palmqvis (Munga Ljungby), Emil Simonsen (Ulfborg).

Jeg har den direkte kontakt til Japan og Tenshinkan er som i andre stilarter lagt op på en person, som er ansvarlig for kvaliteten og udviklingen i forhold til den stilart der er valgt at følge.

Sensei Odd Hansen og undertegnede blev i 2012 spurgt om vi ville arrangere stilartens verdenslejr, med tilhørende verdensmesterskab. Det blev et år med meget administrativt arbejde, møder og forsøg på at få de bedste og billigste tilbud til vores elever.

Det blev en fantastisk lejr, hvor bla. Connie Sand Søgaard og Majbritt Møller tog en kæmpe tørn for stilarten, hvilket der skal lyde en stor ros for.

Lejren gav et overskud på ca. 35000 kr. der blev deponeret på Ulfborg karate klubs konto, de penge står til at udvikle stilarten og dække eventuelle rejse udgifter næste gang jeg skal rejse til Japan.

Der er en plan om at samle alle chef instruktørene og lave et fælles graduerings program, så vi alle følger samme linje.

Danmark nyder en enorm respekt indenfor Tenshinkan verdenen, vi har skabt kontakt til 2 nye nationer og fået begge nationer med i stilarten, udover det er Tenshinkan en voksende stilart, hvor der kommer nye klubber til løbene. Det er Ulfborg karate klubs skyld, da klubberne kommer ind pga. den kvalitet vi har og det fællesskab de ser.

Klubbens fremtid.

Det er mit sidste år som cheftræner i Ulfborg, jeg har nydt de 10 år jeg har været cheftræner og jeg har mødt så mange fantastiske mennesker, som jeg er kommet til at holde rigtigt meget af.

Der har været nogle ryster omkring hvorfor jeg stopper og nogle føler sig svigtet. Jeg startede klubben i en alder af 33 år. da jeg startede klubben arbejdede jeg på slagteriet i Holstebro og boede i et lille række hus.

I de 10 år der er gået, er jeg blevet gift, fået fire børn, som nu er ved at være store, jeg har skiftet job og flyttet. Hele mit liv ser anderledes ud end det gjorde for 10 år siden, jeg nyder stadig at undervise og komme i klubben. Men jeg elsker mine børn og vil gerne til at bruge nogle weekender på at se dem vokse op og være en del af deres liv som en far og ikke ham onkel far der er hjemme 1 – 2 gange i ugen, medmindre der er et stævne han lige skal til.

Som jeg fortalte, så elsker jeg Ulfborg karate klub og jer alle sammen, men jeg indrømmer også at tidens kampe begynder slide på mig.

Mange tror at Kim Brix var min første og eneste kamp, Kim Brix var et irritations moment, men ikke en kamp, vi har en fantastisk forening og Kim vil aldrig fylde mere i mit liv end en fodnote.

Men livet som cheftræner kan fylde meget, da jeg har ageret alt fra socialpædagog til familie rådgiver.

Derfor har jeg sat det mål at bruge det næste år på at klæde Emil på til at overtage Ulfborg karate klub,
vi er så heldige i klubben at vi har et fantastisk menneske der kan og vil bære faklen videre.
Men det er vigtigt at folk stiller sig ind bag Emil og støtter ham i hans videre forløb.

Min plan er ikke at trække mig væk fra karate, men stille mig på sielinjen og være et støtte organ for de foreninger der er en el af Tenshinkan verdenen og på den måde være til mere gavn for jer som elever og min familie.

Det næste år:

Det næste år i klubben skal bruges til at promovere klubben og få budskabet ud om at Ulfborg karate klub er Vestjyllands bedste og hyggeligste klub, her kalder jeg på jer alles opbakning.

Det er vores job som elever, forældre bestyrelse, formand og cheftræner i karate klubben at vise hvilken fantastisk klub vi har ude i samfundet.

Det er altid tilladt at spørge mig til råds som formand og chefinstruktør, men husk jeg er ikke negativ afvisende når jeg afviser et forslag. Min opgave som formand er altid at skulle stå for på mål for de beslutninger der tages i klubben og kigge på hele fællesskabet.

Af aktiviteter der er vedtaget for resten af året er, pinselejr, Social tur til Sverige igen i år + 2 gradueringer, resten vil jeg lade være op til stævne udvalget og eller sponsor udvalget.

 

Med de ord vil jeg ønske jer alle en god generalforsamling.

 

Mvh

Alex Uhrskov Rosenbæk

 

Senest opdateret: Torsdag, 03. april 2014 09:35
 

banner_02