ja_mageia

logo_stil_3
Home Nyheder Artikler på hjemmesiden Husk klubbens generalforsamling
Husk klubbens generalforsamling PDF Udskriv Email
Lørdag, 29. marts 2014 11:53

Husk klubben afholder ekstra ordinær generalforsamling onsdag d. 02-04-2014

vi håber at mange af klubbens medlemmer dukker op, stemmeberetigede er medlemmer der har passeret
det 15 år.

forældre er velkommen til at deltage med taleret men ikke stemmeret.

 Dagsorden.

1.valg af dirigent.
2.formandens beretning.
3.kassereren forelægger regnskab samt budget.
4.Indlæg fra diverse udvalg.
4.fastsættelse af kontingent.
5.behandling af indkomne forslag.
6.valg ifølge vedtægterne.
7.eventuelt.

 

banner_02