ja_mageia

logo_stil_3
Home Nyheder Artikler på hjemmesiden Sidste nye vedr. lokale situationen.
Sidste nye vedr. lokale situationen. PDF Udskriv Email
Torsdag, 23. juni 2011 18:17

9.         Kultur og Fritid ansøger om etablering af udvidede træningsfaciliteter for idrætsforeningerne i Vestjydsk Fritidscenter

007630-2011

 

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Den 23. februar 2011 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at gennemføre en nedrivning af 2 vægge i det kommunale idrætscenter  - Vestjydsk Fritidscenter, således der fremkommer et stort lokale som bl.a kan anvendes af Ulfborg Karateklub m.fl.

Endvidere besluttede Udvalget at projektet skulle gennemføres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme med et beløb på anslået 100.000 kr. Beløbets størrelse var baseret på et skøn foretaget af byggeriets oprindelige ingenørfirma på baggrund af en forespørgsel fra Byggeri og Ejendomme og Kultur og Fritid.

Der er nu fremkommet nye oplysninger i sagen.

Byggeri- og Ejendomme har bedt byggeriets oprindelige arkitekt og ingenørfirma foretage en nærmere gennemgang og beregning af projektet. Det viser sig at netop de to vægge som ønskes nedtaget,  i endnu højere grad  fungerer som afstivning af hele bygningen. Der er derfor brug for en meget kraftig stålramme mv. til formålet. På baggrund af beregningen anslås det nu at projektets samlede omkostninger forventes at andrage op til 225.000kr. eksl. moms, idet den endelige pris for udførelse af opgaven først kendes på baggrund af indhentede håndværkertilbud.

Kultur og Fritid peger på, at de skønnede meromkostninger på ca. 125.000 kr. ikke kan anvises finansieret inden for forvaltningens budgetmæssige rammer.

 

Indstilling

Til Kultur og Fritidsudvalgets drøftelse og beslutning.

 

Beslutning

 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget:

At projektet gennemføres, og at der meddeles en anlægsbevilling hertil på 225.000 kr. samt frigives et rådighedsbeløb på 225.000 kr.

Rådighedsbeløbet finansieres af genbevilling fra 2010 til projekt "Lysløjper" da dette projekt ikke gennemføres.

Canan Dogan (A) deltog ikke i punktet.

Senest opdateret: Torsdag, 23. juni 2011 18:24
 

banner_02